Menu

0375 – 刚才 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0375 – 刚才 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《刚》的笔顺动画写字动画演示

《刚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《才》的笔顺动画写字动画演示

《才》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我刚才去购物了
 • Phồn – 我剛才去購物了
 • Pinyin – Wǒ gāngcái qù gòuwùle
 • Bồi – Ủa cang chái chuy câu u lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vừa mới đi mua sắm.
 • Dịch tiếng Anh – I’ve just been shopping.

Ví dụ 2:

 • Giản – 请问您刚才说什么?
 • Phồn – 請問您剛才說什麼?
 • Pinyin – Qǐngwèn nín gāngcái shuō shénme?
 • Bồi – Chỉnh uân, nín cang chái sua sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Thứ lỗi, ngài vừa nói gì vậy?
 • Dịch tiếng Anh – (I beg your) pardon?, pardon me?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments