Menu

0080 – 前面 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0080 – 前面 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《前》的笔顺动画写字动画演示

《前》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 终点站就在前面
 • 終點站就在前面
 • Zhōngdiǎnzhàn jiù zài qiánmiàn.
 • chung tẻn chan chiêu chai chén men
 • Trạm trung chuyển ở phía trước.
 • The terminal station was located up ahead.

Ví dụ 2:

 • 这块场地就在前面
 • 這塊場地就在前面
 • Zhè kuài chǎngdì jiù zài qiánmiàn
 • Chưa khoai chảng ti chiêu chai chén men
 • Khu vực đó ở phía trước
 • The ground is dead ahead.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments