Menu

0005 – 北京 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0005 – 北京 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0005 – 北京 – HSK1 cách viết
0005 – 北京 – HSK1 cách viết
0005 – 北京 – HSK1 cách viết
0005 – 北京 – HSK1 cách viết0005 – 北京 – HSK1 cách viết
0005 – 北京 – HSK1 cách viết
0005 – 北京 – HSK1 cách viết
0005 – 北京 – HSK1 cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: BẮC KINH
 • Phát âm bồi:  Bẩy chinh
 • Pinyin: Běijīng
 • Phồn thể: 北京
 • Nghĩa tiếng Anh: Beijing
 • Nghĩa tiếng Việt: Bắc Kinh

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她返回北京了。
 • 她返回北京了。
 • Tā fǎnhuí běijīngle.
 • Tha phản huấy  bẩy chinh lợ.
 • Cô ấy quay lại Bắc Kinh rồi.
 • She returned to Beijing.

Ví dụ 2:

 • 他对北京很熟。
 • 他對北京很熟。
 • Tā duì běijīng hěn shú.
 • Tha tuây bẩy chinh hẩn sú.
 • Anh ấy rất rành rõ về Bắc Kinh.
 • He knows Beijing well.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Chính là chữ này
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK4
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK5
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có

5000 từ vựng tiếng Trung 0005 – 北京 – HSK15000 từ vựng tiếng Trung 0005 – 北京 – HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments