Menu

0132 – 医生 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0132 – 医生 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《医》的笔顺动画写字动画演示

《医》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她是一名医生
 • 她是一名醫生
 • Tā shì yìmíng yīshēng
 • Bồi –  Tha sư i mính i sâng
 • Dịch tiếng Việt – cô ấy là một bác sĩ
 • Dịch tiếng Anh – she’s a doctor

Ví dụ 2:

 • 你必须去看医生
 • 你必須去看醫生
 • Nǐ bìxū qù kàn yīshēng
 • Bồi – nỉ bi xuy chuy khan i sâng
 • Dịch tiếng Việt – Bạn cần phải đi khám bác sĩ.
 • Dịch tiếng Anh – You need to see a doctor

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments