Menu

0234 – 千 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0234 – 千 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《千》的笔顺动画写字动画演示

《千》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在中国,已经不兴打千这种礼节了
 • 在中國,已經不興打千這種禮節了
 • Zài zhōngguó, yǐjīng bù xīng dǎ qiān zhè zhǒng lǐjiéle
 • Chai chung cúa, ỉ chinh bu xinh tả chen chưa chủng lỉ lia lợ
 • Dịch tiếng Việt – Ở Trung Quốc, nghi thức Bất Hưng Đả Thiên không còn phổ biến.
 • Dịch tiếng Anh – The manner of daqian (saluting by kneeling on the left knee and slightly bending the right one with the left hand hanging down) is no longer popular in China.

Ví dụ 2:

 • 千不该万不该
 • 千不該萬不該
 • Qiān bù gāi wàn bù gāi
 • Chen bu cai oan bu cai
 • Thiên Bất Cai, Vạn Bất Cai (Ngàn lần, vạn lần không nên)
 • Dịch tiếng Anh – really should not

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 千

0234 – 千 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments