Menu

0322 – 变化 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0322 – 变化 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《变》的笔顺动画写字动画演示

《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《化》的笔顺动画写字动画演示

《化》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的观点在变化
 • Phồn – 他的觀點在變化
 • Pinyin – Tā de guāndiǎn zài biànhuà
 • Tha tợ quan tẻn chai ben hoa
 • Dịch tiếng Việt –  Quan điểm của anh ấy lại thay đổi
 • Dịch tiếng Anh – His opinions are in flux.

Ví dụ 2:

 • Giản – 主题的范围总是在变化
 • Phồn – 主題的範圍總是在變化
 • Pinyin – Zhǔtí de fànwéi zǒng shì zài biànhuà
 • Chủ thí tợ phan uấy chủng sư chai ben hoa
 • Dịch tiếng Việt – Phạm vi chủ đề toàn thay đổi
 • Dịch tiếng Anh – The boundaries of subject matter change all the time.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments