Menu

0011 – 吃 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0011 – 吃 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0011 – 吃 – HSK1 - Cách viết
0011 – 吃 – HSK1 – Cách viết
0011 – 吃 – HSK1 - Cách viết
0011 – 吃 – HSK1 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: NGẬT
 • Phát âm bồi: chư
 • Pinyin: Chī
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: eat
 • Nghĩa tiếng Việt: ăn

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你在吃什么?
 • 你在吃什麼?
 • Nǐ zài chī shénme?
 • Nỉ chai chư sấn mơ?
 • Bạn đang ăn gì đó?
 • What are you eating?

Ví dụ 2:

 • 该吃午饭了
 • 該吃午飯了
 • Gāi chī wǔfànle
 • Cai chư ủ fan lợ
 • Đến giờ ăn trưa rồi
 • it’s time for lunch

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments