Menu

0059 – 吗 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0059 – 吗 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

 

《吗》的笔顺动画写字动画演示

《吗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你抽烟吗?
 • 你抽煙嗎?
 • nĭ chōuyān ma
 • nỉ châu den ma?
 • Bạn có hút thuốc không?
 • Do you smoke?

Ví dụ 2:

 • 你要抽烟吗 ?
 • 你要抽煙嗎?
 • Nǐ yào chōuyān ma?
 • Nỉ dao chua den ma?
 • Bạn có muốn hút thuốc không?
 • Do you want to have a smoke?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Chính là chữ này
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 吗

0059 – 吗 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Chú ý: Trong hình là chữ Phồn Thể


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments