Menu

0039 – 和 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0039 – 和 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《和》的笔顺动画写字动画演示

《和》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 工作学习 
 • 工作和學習
 • gōngzuò hé xuéxí
 • cung chua hứa xuế xí
 • làm việc và học hành
 • work and study

Ví dụ 2:

 • 我和他在一起
 • 我和他在一起
 • Wǒ hé tā zài yìqǐ
 • ủa hứa tha chai i chỉ
 • Tôi đã ở cùng anh ấy
 • I was with him

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments