Menu

0088 – 商店 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0088 – 商店 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《店》的笔顺动画写字动画演示

《店》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 商店工作很难做
 • 商店工作很難做
 • Shāngdiàn gōngzuò hěnnán zuò
 • sang ten cung chua hẩn nán chua
 • thật vất vả khi phục vụ trong một cửa hàng
 • it’s hard work serving in a shop

Ví dụ 2:

 • 我刚从商店回来
 • 我剛從商店回來
 • Wǒ gāng cóng shāngdiàn huílái
 • ủa cang chúng sang ten huấy lái
 • Tôi vừa trở về từ cửa hàng.
 • I have just returned from the store.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments