Menu

0301 – 啊 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0301 – 啊 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《啊》的笔顺动画写字动画演示

《啊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他说啊说啊
 • 他說啊說啊
 • Tā shuō a shuō a
 • Tha sua a sua a
 • anh ấy nói suốt
 • he talked and talked

Ví dụ 2:

 • 那里咋样啊?
 • 那裡咋樣啊?
 • Nàlǐ zǎ yàng a?
 • Na lỉ chả dang a?
 • Mọi thứ ở đó thế nào?
 • How are things going there?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments