Menu

0110 – 喂 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0110 – 喂 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《喂》的笔顺动画写字动画演示

《喂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 喂!有人在家吗?
 • 餵!有人在家嗎?
 • Wèi! Yǒurén zàijiā ma?
 • Uây! Dẩu rấn chai cha ma?
 • Xin chào! Có ai ở nhà không?
 • Hello! Is there anybody at home?

Ví dụ 2:

 • 喂!发生什么事了?
 • 餵!發生什麼事了?
 • Wèi! fāshēng shénmeshì le?
 • Uây! Pha sâng sấn mơ sư lợ?
 • Whoa! Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?
 • Whoa! What happened to you?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments