Menu

0107 – 天气 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0107 – 天气 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 天气有些温暖
 • 天氣有些溫暖
 • Tiānqì yǒuxiē wēnnuǎn
 • ten chi dẩu xiê uấn noản
 • Thời tiết khá ấm áp
 • It’s a bit warm

Ví dụ 2:

 • 天气暖起来了
 • 天氣暖起來了
 • Tiānqì nuǎn qǐláile.
 • Then chi noán chỉ lái lợ!
 • Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn.
 • The weather has become warmer.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 天

0107 – 天气 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 气

0107 – 天气 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments