Menu

0227 – 女 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0227 – 女 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《女》的笔顺动画写字动画演示

《女》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 女医生/ 女性朋友
 • 女醫生/ 女性朋友
 • Nǚ yīshēng/ nǚxìng péngyǒu
 • Bồi – nủy i sâng/ nủy xinh pấng dẩu.
 • Dịch tiếng Việt – bác sĩ nữ / bạn bè
 • Dịch tiếng Anh – woman doctor/ friend

Ví dụ 2:

 • 最佳女配角
 • 最佳女配角
 • zuìjiā nǚpèijué
 • Bồi – chuây cha nủy pây chuế.
 • Dịch tiếng Việt – Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
 • Dịch tiếng Anh – Best Supporting Actress

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 女

0227 – 女 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6 0227 – 女 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-60227 – 女 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments