Menu

0105 – 她 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0105 – 她 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《她》的笔顺动画写字动画演示

《她》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她爱慕她丈夫
 • 她愛慕她丈夫
 • Tā àimù tā zhàngfu.
 • Tha ai mu tha chang phu
 • Cô ấy rất ngưỡng mộ chồng cô ấy
 • She adores her husband.

Ví dụ 2:

 • 她长得像她妈妈
 • 她長得像她媽媽
 • Tā zhǎng dé xiàng tā māmā
 • tha chảng tứa xeng tha ma ma
 • Cô ấy lớn lên rất giống mẹ cô ấy
 • She takes after her mother.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Chính là chữ này
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 妈

0105 – 她 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Chú ý (trong hình là chữ Phồn thể)


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments