Menu

0036 – 好 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0036 – 好 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0036 – 好 – HSK1 Cách viết

0036 – 好 – HSK1 Cách viết

0036 – 好 – HSK1 Cách viết

0036 – 好 – HSK1 Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt:  HẢO
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你还好吗?
 • 你還好嗎?
 • Nǐ háihǎo ma?
 • Nỉ hái hảo ma?
 • Bạn vẫn khoẻ chứ?
 • Are you okay?

Ví dụ 2:

 • 感觉好一些
 • 感覺好一些
 • Gǎnjué hǎo yìxiē
 • Cản chuế hảo i xiê
 • Cảm thấy khá hơn
 • To feel better

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments