Menu

0220 – 妹妹 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0220 – 妹妹 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《妹》的笔顺动画写字动画演示

《妹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我的弟弟/ 妹妹
 • 我的弟弟/ 妹妹
 • Wǒ de dìdì/ mèimei
 • Ủa tợ ti ti / mây mây
 • Dịch tiếng Việt – em trai / em gái của tôi
 • Dịch tiếng Anh – my younger brother/ sister

Ví dụ 2:

 • 我父亲最疼爱妹妹
 • 我父親最疼愛妹妹
 • Wǒ fùqīn zuì téng’ài mèimei
 • Ủa phu chin chuây thâng ai mây mây
 • Dịch tiếng Việt – Bố tôi yêu em gái của tôi nhất
 • Dịch tiếng Anh – My younger sister is my dad’s favorite.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 妹

0220 – 妹妹 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments