Menu

0197 – 姐姐 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0197 – 姐姐 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《姐》的笔顺动画写字动画演示

《姐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那是我姐姐!
 • 那是我姐姐!
 • Nà shì wǒ jiějie!
 • Na sư úa chỉa chia
 • Dịch tiếng Việt – Đây là chị gái của tôi
 • Dịch tiếng Anh – There is my younger sister!

Ví dụ 2:

 • 他好在还有个姐姐
 • 他好在還有個姐姐
 • Tā hǎozài háiyǒugè jiějiě.
 • Tha hảo chai hái dẩu cưa chỉa chia
 • Dịch tiếng Việt – May là anh ấy vẫn còn em gái.
 • Dịch tiếng Anh – Luckily he still has a sister.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments