Menu

0045 – 家 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0045 – 家 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在我哥哥家
 • 在我哥哥家
 • Zài wǒ gēge jiā
 • chai ủa cưa cưa cha
 • tại nhà anh trai tôi
 • at my brother’s

Ví dụ 2:

 • 他在家工作
 • 他在家工作
 • Tā zài jiā gōngzuò.
 • Tha chai cha cung chua
 • Anh ấy làm việc tại nhà
 • He worked at home.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments