Menu

0023 – 对不起 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0023 – 对不起 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0023 - 对不起 - HSK1 - Cách viết

0023 – 对不起 – HSK1 – Cách viết

0023 - 对不起 - HSK1 - Cách viết

0023 – 对不起 – HSK1 – Cách viết

0023 - 对不起 - HSK1 - Cách viết

0023 – 对不起 – HSK1 – Cách viết

0023 - 对不起 - HSK1 - Cách viết

0023 – 对不起 – HSK1 – Cách viết

0023 - 对不起 - HSK1 - Cách viết

0023 – 对不起 – HSK1 – Cách viết

0023 - 对不起 - HSK1 - Cách viết

0023 – 对不起 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐỐI BẤT KHỞI
 • Phát âm bồi: tuây bu chỉ
 • Pinyin: Duìbùqǐ
 • Phồn thể: 對不起
 • Nghĩa tiếng Anh: Sorry
 • Nghĩa tiếng Việt: Xin lỗi

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 对不起,我迟到了
 • 對不起,我遲到了
 • Duìbùqǐ, wǒ chídàole
 • Tuây bu chỉ, ủa chứ tao lợ
 • Xin lỗi, tôi đến muộn
 • Sorry I’m late

Ví dụ 2:

 • 对不起,你说什么?
 • 對不起,你說什麼?
 • Duìbùqǐ, nǐ shuō shénme?
 • Tuây bu chỉ, nỉ sua sấn mơ?
 • Xin lỗi, bạn nói gì cơ?
 • Excuse me?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments