Menu

0033 – 工作 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0033 – 工作 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0033 – 工作 – HSK1 - Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 – Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 - Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 – Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 - Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 – Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 - Cách viết

0033 – 工作 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: CÔNG TÁC
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 努力工作 
 • 努力地工作
 • Nǔlì di gōngzuò
 • Nủ li ti cung chua
 • Làm việc một cách chăm chỉ
 • Work hard

Ví dụ 2:

 • 工作结束后
 • 工作結束後
 • Gōngzuò jiéshù hòu
 • Cung chua chía su hâu
 • Sau giờ làm
 • After hours

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments