Menu

0300 – 左边 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0300 – 左边 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《左》的笔顺动画写字动画演示

《左》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 往左边翻身
 • 往左邊翻身
 • Wǎng zuǒbiān fānshēn
 • Oáng chủa ben phan sân
 • Lật qua bên trái của bạn.
 • Turn over on your left side.

Ví dụ 2:

 • 摄影师示意我头向左边倾斜一点
 • 攝影師示意我頭向左邊傾斜一點
 • Shèyǐngshī shìyì wǒ tóu xiàng zuǒbiān qīngxié yì diǎn.
 • Sưa ỉnh sư sư i ủa thấu xeng chủa ben chinh xiế i tẻn
 • Người quay phim ra hiệu cho tôi nghiêng đầu sang phải một chút.
 • The cameraman signaled me to tilt my head a little to the right.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments