Menu

0141 – 怎么样 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0141 – 怎么样 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《怎》的笔顺动画写字动画演示

《怎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你的旅行怎么样?
 • 你的旅行怎麼樣?
 • Nǐ de lǚxíng zěnme yàng?
 • Bồi – Nỏ tợ luy xính chẩn mơ dang?
 • Dịch tiếng Việt – Chuyến đi của bạn thế nào?
 • Dịch tiếng Anh – How was your trip?

Ví dụ 2:

 • 那又怎么样?
 • 那又怎麼樣?
 • Nà yòu zěnme yàng?
 • Bồi – Na dâu chẩn mơ dang?
 • Dịch tiếng Việt – Vậy thì sao?
 • Dịch tiếng Anh – So what?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments