Menu

0225 – 您 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0225 – 您 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《您》的笔顺动画写字动画演示

《您》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 不麻烦您了
 • 不麻煩您了
 • Bù máfan nínle
 • Bu má phán nín lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Không làm phiền ngài ạ!
 • Dịch tiếng Anh – please don’t trouble yourself

Ví dụ 2:

 • 您大喜啦!
 • 您大喜啦!
 • Nín dàxǐ la!
 • Nín ta xỉ la!
 • Dịch tiếng Việt – Xin chúc mừng ngài!
 • Dịch tiếng Anh – Congratulations!

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments