Menu

0403 – 换 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0403 – 换 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《换》的笔顺动画写字动画演示

《换》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我要换衬衫
 • Phồn – 我要換襯衫
 • Pinyin – Wǒ yào huàn chènshān
 • Bồi – Ủa dao hoan chân san
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn thay áo
 • Dịch tiếng Anh – I’ll just change my shirt.

Ví dụ 2:

 • Giản – 管换管退
 • Phồn – 管換管退
 • Pinyin – Guǎn huàn guǎn tuì
 • Bồi – Quản hoan quản thuây
 • Dịch tiếng Việt – Việc thay thế hoặc hoàn trả hàng hóa bị lỗi được đảm bảo.
 • Dịch tiếng Anh – The replacement or refund of defective goods is guaranteed.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments