Menu

0095 – 时候 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0095 – 时候 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《候》的笔顺动画写字动画演示

《候》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在适当的时候
 • 在適當的時候
 • Zài shìdàng de shíhou
 • chai sứ tang tợ sứ hâu
 • vào đúng thời điểm
 • in due course

Ví dụ 2:

 • 到明天这个时候
 • 到明天這個時候
 • Dào míngtiān zhège shíhou
 • tao mính then chưa cơ sứ hâu
 • cho đến thời gian này vào ngày mai
 • by this time tomorrow

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments