Menu

0148 – 昨天 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0148 – 昨天 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《昨》的笔顺动画写字动画演示

《昨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她昨天走的
 • 她昨天走的
 • Tā zuótiān zǒu de
 • Bồi – Tha chúa then chẩu tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã rời đi ngày hôm qua
 • Dịch tiếng Anh – She left yesterday

Ví dụ 2:

 • 我昨天理了发
 • 我昨天理了發
 • Wǒ zuótiān lǐle fā
 • Bồi – Ủa chúa then lỉ lợ pha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã cắt tóc ngày hôm qua
 • Dịch tiếng Anh – I got a haircut yesterday

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments