Menu

0076 – 朋友 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0076 – 朋友 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《朋》的笔顺动画写字动画演示

《朋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《友》的笔顺动画写字动画演示

《友》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 共同的朋友
 • 共同的朋友
 • Gòngtóng de péngyǒu
 • Cung thúng tợ pấng dâu
 • một người bạn chung
 • a mutual friend

Ví dụ 2:

 • 他的一个朋友
 • 他的一個朋友
 • Tā de yīgè péngyǒu
 • tha tợ í ưa pấng dâu
 • một người bạn của anh ấy
 • a friend of his

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments