Menu

0409 – 机会 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0409 – 机会 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 做某事的机会
 • Phồn – 做某事的機會
 • Pinyin – Zuò mǒu shì de jīhuì
 • Bồi – Chua mẩu sư tợ chi huây
 • Dịch tiếng Việt – cơ hội để làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – the chance to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我给他机会拒绝
 • Phồn – 我給他機會拒絕
 • Pinyin – Wǒ gěi tā jīhuì jùjué
 • Bồi – Úa cẩy tha chi huây chuy chuế
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã cho anh ta cơ hội để từ chối
 • Dịch tiếng Anh – I gave him the chance to deny it

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments