Menu

0284 – 游泳 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0284 – 游泳 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《游》的笔顺动画写字动画演示

《游》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《泳》的笔顺动画写字动画演示

《泳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们去游泳吧
 • 我們去游泳吧
 • Wǒmen qù yóuyǒng ba
 • Ủa mân chuy dấu dủng ba
 • Chúng ta cùng đi bơi đi
 • Let’s have a swim.

Ví dụ 2:

 • 我不喜欢游泳
 • 我不喜歡游泳
 • Wǒ bù xǐhuān yóuyǒng
 • Ủa bu xỉ hoan dấu dủng
 • Tôi không thích bơi
 • I don’t like swimming.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments