Menu

0019 – 电影 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0019 – 电影 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0019 - 电影 - HSK1 - Cách viết

0019 – 电影 – HSK1 – Cách viết

0019 - 电影 - HSK1 - Cách viết

0019 – 电影 – HSK1 – Cách viết

0019 - 电影 - HSK1 - Cách viết

0019 – 电影 – HSK1 – Cách viết

0019 - 电影 - HSK1 - Cách viết

0019 – 电影 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐIỆN ẢNH
 • Phát âm bồi: Ten ỉnh
 • Pinyin: Diànyǐng
 • Phồn thể: 電影
 • Nghĩa tiếng Anh: Movies
 • Nghĩa tiếng Việt: Điện ảnh, phim

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这部电影太长
 • 這部電影太長
 • Zhè bù diànyǐng tài zhǎng
 • Chưa bu ten ỉnh thai cháng
 • Bộ phim này quá dài
 • This film is too long.

Ví dụ 2:

 • 这个电影吸引了他
 • 這個電影吸引了他
 • Zhège diànyǐng xīyǐnle tā
 • Chưa cưa ten ỉnh xi ỉn lợ tha
 • Bộ phim này làm cho anh ấy mê muội
 • This movie delighted him to no ends.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ  theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments