Menu

0398 – 画 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0398 – 画 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《画》的笔顺动画写字动画演示

《画》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 画挂歪了
 • Phồn – 畫掛歪了
 • Pinyin – Huà guà wāile
 • Bồi – Hua qua oai lợ
 • Dịch tiếng Việt – Hình ảnh bị vặn vẹo.
 • Dịch tiếng Anh – The picture is crooked.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的画总是别具匠心
 • Phồn – 他的畫總是別具匠心
 • Pinyin – Tā de huà zǒng shì biéjùjiàngxīn
 • Bồi –  Tha tợ hoa chủng sư bía chu cheng xin
 • Dịch tiếng Việt – Những bức tranh của ông ấy luôn là độc nhất
 • Dịch tiếng Anh – His paintings are always completely original.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments