Menu

0152 – 白 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0152 – 白 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《白》的笔顺动画写字动画演示

《白》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他的脸似纸一样白
 • 他的臉似紙一樣白
 • Tā de liǎn shì zhǐ yīyàng bái
 • Tha tợ lẻn sư chử í dang bái
 • Dịch tiếng Việt – Khuôn mặt anh ta trắng như tờ giấy
 • Dịch tiếng Anh – His face was as white as a sheet of paper

Ví dụ 2:

 • 黑与白是一组对比色
 • 黑與白是一組對比色
 • Hēi yǔ bái shì yī zǔ duìbǐsè
 • Hei duỷ bái sư i chủ tuây bỉ sưa
 • Dịch tiếng Việt – Đen và trắng là hai màu tương phản rõ rệt
 • Dịch tiếng Anh – Black and white are two colors that stand in stark contrast.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments