Menu

0153 – 百 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0153 – 百 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《百》的笔顺动画写字动画演示

《百》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们应该让老狗一死百了,就给它一枪吧
 • 我們應該讓老狗一死百了,就給它一槍吧
 • Wǒmen yīnggāi ràng lǎo gǒu yì sǐ bǎi le, jiù gěi tā yì qiāng ba.
 • Bồi – ủa mân inh cai rang láo cẩu i sứ bải lợ, chiêu cẩy tha i cheng ba.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta nên đưa con chó già ra khỏi sự khốn khổ của nó và chỉ bắn nó
 • Dịch tiếng Anh – We should put the old dog out of it’s misery and just shoot it

Ví dụ 2:

 • 一死百了
 • 一死百了
 • Yīsǐ bǎiliǎo
 • Bồi – i sử bái lẻo.
 • Dịch tiếng Việt – Cái chết thoát khỏi tất cả các điểm
 • Dịch tiếng Anh – Death quits all scores

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments