Menu

0050 – 看 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0050 – 看 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 好好看一看
 • 好好看一看
 • Hǎohao kànyíkàn
 • Hảo hao khan í khan
 • nhìn kỹ lưỡng
 • to take a good look

Ví dụ 2:

 • 她向下看
 • 她向下看
 • Tā xiàngxià kàn
 • Tha xeng xa khan
 • Cô ấy nhìn xuống dưới
 • She looked down.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments