Menu

0100 – 睡觉 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0100 – 睡觉 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《睡》的笔顺动画写字动画演示

《睡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《觉》的笔顺动画写字动画演示

《觉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 该睡觉了
 • 該睡覺了
 • Gāi shuìjiàole.
 • gai suây cheo lợ
 • Đến giờ đi ngủ rồi.
 • It’s time for bed.

Ví dụ 2:

 • 我不希望你去睡觉
 • 我不希望你去睡覺
 • Wǒ bù xīwàng nǐ qù shuìjiào.
 • ủa bu xi oang nỉ chuy suây cheo
 • Tôi không muốn bạn đi ngủ.
 • I don’t want you to go to bed.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments