Menu

0231 – 票 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0231 – 票 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 票卖光了
 • 票賣光了
 • Piào mài guāngle
 • Peo mai quang lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Vé đã bán hết.
 • Dịch tiếng Anh – The tickets have sold out.

Ví dụ 2:

 • 节前火车票吃紧
 • 節前火車票吃緊
 • Jiéqián huǒchēpiào chījǐn.
 • Chía chén hủa chưa peo chi chỉn
 • Dịch tiếng Việt – Trong thời gian kỳ nghỉ sắp tới, tình hình vé rất căng thẳng.
 • Dịch tiếng Anh – In the run-up to the holiday, the ticket situation was tense.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments