Menu

0429 – 经常 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0429 – 经常 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他经常加班
 • Phồn – 他經常加班
 • Pinyin – Tā jīngcháng jiābān
 • Bồi – Tha chinh cháng cha ban
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường làm việc tăng ca
 • Dịch tiếng Anh – He often worked after hours.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别经常这么做
 • Phồn – 別經常這麼做
 • Pinyin – Bié jīngcháng zhème zuò
 • Bồi – Bía chinh cháng chưa mơ chua
 • Dịch tiếng Việt – đừng thường xuyên làm việc này
 • Dịch tiếng Anh – don’t make a habit of it

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments