Menu

0054 – 老师 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0054 – 老师 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

 

《老》的笔顺动画写字动画演示

《老》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《师》的笔顺动画写字动画演示

《师》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她以前是老师
 • 她以前是老師
 • Tā yǐqián shì lǎoshī.
 • Tha ỉ chén sư lảo sư
 • Cô ấy trước đây là một giáo viên
 • She was a teacher before

Ví dụ 2:

 • 把我当成老师吧
 • 把我當成老師吧
 • Bǎ wǒ dàngchéng lǎoshī bā.
 • Bá ủa tang châng lảo sư ba
 • Hãy coi tôi như là một giáo viên nhé
 • Think of me as a teacher.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments