Menu

0446 – 老 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0446 – 老 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《老》的笔顺动画写字动画演示
《老》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 肉煮老了
 • Phồn – 肉煮老了
 • Pinyin – Ròu zhǔ lǎole
 • Bồi – Râu chú lảo lợ
 • Dịch tiếng Việt – Thịt bò được nấu kỹ
 • Dịch tiếng Anh – The beef is well-done.

Ví dụ 2:

 • Giản – 忧愁使他见老了
 • Phồn – 憂愁使他見老了
 • Pinyin – Yōuchóu shǐ tā jiànlǎole
 • Bồi – Dâu chấu sử tha chen lảo lợ
 • Dịch tiếng Việt – Ưu sầu làm cho anh ấy nhìn già đi
 • Dịch tiếng Anh – The worry had aged him.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 老

0446 – 老 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments