Menu

0396 – 花 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0396 – 花 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《花》的笔顺动画写字动画演示

《花》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 茉莉开了花
 • Phồn – 茉莉開了花
 • Pinyin – Mòlì kāile huā
 • Bồi – Mua li khai lợ hoa
 • Dịch tiếng Việt – Hoa nhài nở
 • Dịch tiếng Anh – The jasmine is in flower.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这花没香味
 • Phồn – 這花沒香味
 • Pinyin – Zhè huā méi xiāngwèi
 • Bồi – Chưa hoa mấy xeng uây
 • Dịch tiếng Việt – Hoa này không có hương thơm
 • Dịch tiếng Anh – This flower has no scent.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments