Menu

0275 – 药 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0275 – 药 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《药》的笔顺动画写字动画演示

《药》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 向病人发了药
 • 向病人發了藥
 • Xiàng bìngrén fà le yào
 • Xeng binh rấn pha lợ dao
 • Dịch tiếng Việt – Cấp thuốc cho bệnh nhân
 • Medicines dispensed to the sick.

Ví dụ 2:

 • 这种药能够祛痰
 • 這種藥能夠祛痰
 • Zhè zhǒng yào nénggòu qū tán
 • Chưa chủng dao nấng câu chuy thán
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc này có công dụng nhanh
 • This drug expectorates quickly.

Các chữ Hán đồng âm

 • 耀

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments