Menu

0422 – 街道 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0422 – 街道 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《街》的笔顺动画写字动画演示

《街》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 街道的另一边
 • Phồn – 街道的另一邊
 • Pinyin – Jiēdào de lìng yībiān
 • Bồi – Chia tao tợ linh i ben
 • Dịch tiếng Việt – phía bên kia đường
 • Dịch tiếng Anh – the other side of the street

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们会跑到街道的尽头
 • Phồn – 我們會跑到街道的盡頭
 • Pinyin – Wǒmen huì pǎo dào jiēdào de jìntóu
 • Bồi – Ủa mân huây pảo tap chia tao tợ chin thấu
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi sẽ chạy đua đến cuối đường.
 • Dịch tiếng Anh – We will race to the end of the street.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments