Menu

0316 – 被 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0316 – 被 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《被》的笔顺动画写字动画演示

《被》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 被忽略过去
 • 被忽略過去
 • Bèi hūlüè guòqù
 • Bây hu luy cua chuy
 • bỏ qua
 • to pass unnoticed

Ví dụ 2:

 • 他被晒黑了
 • 他被曬黑了
 • Tā bèi shài hēile
 • Tha bây sai hêy lợ
 • Da anh ấy rám nắng.
 • He’s tanned.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments