Menu

0443 – 裤子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0443 – 裤子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《裤》的笔顺动画写字动画演示

《裤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 裤子都被穿破了
 • Phồn – 褲子都被穿破了
 • Pinyin – Kùzi dōu bèi chuān pòle
 • Bồi – Khu chự tâu bây choan pua lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc quần mòn cả rồi
 • Dịch tiếng Anh – The trousers were completely worn out.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他裤子的拉锁没拉上
 • Phồn – 他褲子的拉鎖沒拉上
 • Pinyin – Tā kùzi de lāsuǒ méi lā shàng
 • Bồi – Tha khu chự tợ la sủa mấy la sang
 • Dịch tiếng Việt –  Quần anh ấy chưa kéo khoá
 • Dịch tiếng Anh – His fly was undone.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments