Menu

0276 – 要 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0276 – 要 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我要辞职
 • 我要辭職
 • Wǒ yào cízhí
 • Ủa dao cứ chứ
 • Tôi muốn từ chức.
 • I want to resign.

Ví dụ 2:

 • 我要吃一半
 • 我要吃一半
 • Wǒ yào chī yībàn
 • ủa dao chư i ban
 • Tôi cần ăn một nửa
 •  I need eat a half

Các chữ Hán đồng âm

 • 耀

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments