Menu

0427 – 解决 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0427 – 解决 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《解》的笔顺动画写字动画演示

《解》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《决》的笔顺动画写字动画演示

《决》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 最好的解决方案
 • Phồn – 最好的解決方案
 • Pinyin – Zuì hǎo de jiějué fāng’àn
 • Bồi – Chuây hảo tợ chiả chuế phang an
 • Dịch tiếng Việt – phương án giải quyết tốt nhất
 • Dịch tiếng Anh – the best solution

Ví dụ 2:

 • Giản – 问题得各个解决
 • Phồn – 問題得各個解決
 • Pinyin – Wèntí dé gège jiějué
 • Bồi – uân thí tứa cưa cựa chỉa chuế
 • Dịch tiếng Việt – Các vấn đề cần được giải quyết từng cái một
 • Dịch tiếng Anh – The problems need to be dealt with one by one

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments