Menu

0233 – 起床 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0233 – 起床 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《起》的笔顺动画写字动画演示

《起》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《床》的笔顺动画写字动画演示

《床》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他们起床了吗?
 • 他們起床了嗎?
 • Tāmen qǐchuángle ma?
 • tha mân chỉ choáng lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã ngủ dậy chưa?
 • Dịch tiếng Anh – Are they astir yet?

Ví dụ 2:

 • 他经常很晚起床
 • 他經常很晚起床
 • Tā jīngcháng hěn wǎn qǐchuáng
 • tha chinh cháng hẩn oán chỉ choáng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường ngủ dậy rất muộn
 • Dịch tiếng Anh – He’s usually a late riser.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments