Menu

0199 – 近 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0199 – 近 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《近》的笔顺动画写字动画演示

《近》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这条路近些
 • 這條路近些
 • Zhètiáo lù jìnxiē.
 • Chưa théo lu chin xiê
 • Dịch tiếng Việt – Con phố này gần hơn một chút.
 • Dịch tiếng Anh – This street is a little nearer.

Ví dụ 2:

 • 远水救不了近火
 • 遠水救不了近火
 • Yuǎn shuǐ jiù bùliǎo jìn huǒ
 • Doén suẩy chiêu bu lẻo chin hủa
 • Dịch tiếng Việt – Nước xa không cứu được lửa gần
 • Dịch tiếng Anh – Far water does not put out near fire.

Các chữ Hán đồng âm

 • ?

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments