Menu

0253 – 题 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0253 – 题 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《题》的笔顺动画写字动画演示

《题》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这题我回答对了
 • 這題我回答對了
 • Zhè tí wǒ huídá duìle
 • Chưa thí ủa huấy tá tuây lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã trả lời chính xác câu hỏi này.
 • Dịch tiếng Anh – I answered this question correctly.

Ví dụ 2:

 • 欢迎大家踊跃提问题
 • 歡迎大家踴躍提問題
 • Huānyíng dàjiā yǒngyuè tí wèntí
 • Hoan ính ta cha dủng duê thí uân thí
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người được mời đứng dậy và đặt câu hỏi.
 • Dịch tiếng Anh – Everyone is invited to get up and ask questions.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments